Wybierz usługę

Kalkulator instalacji fotowoltaicznej
 • Usługa obejmuje:

  • wyznaczenie sumy rocznego promieniowania słonecznego w miejscu planowanej inwestycji z podziałem na poszczególne miesiące
  • wyliczenie prognozy rocznego uzysku produkcji energii elektrycznej
  • wyliczenie parametrów ekonomicznych inwestycji
Kalkulator instalacji kolektorów słonecznych
 • Usługa obejmuje:

  • wyznaczenie sumy rocznego promieniowania słonecznego w miejscu planowanej inwestycji z podziałem na poszczególne miesiące
  • wyliczenie parametrów ekonomicznych inwestycji w oparciu o poziom zużycia wody, posiadane obecne źródło ciepła. Analiza uwzględnia wzrost cen paliw kopalnych w czasie.